Amel Boukhchina

Gouverneur 2021-2022
(Club SOUKRA YESMINE )

Sami Zitouni

Gouverneur 2020-2021
(Club TUNIS ZITOUNA)
Hafedh Hentati

Hafedh Hentati

Gouverneur 2019-2020
(Club SFAX THINA)

MAHA BOUSNINA

Gouverneur 2018-2019
(Club TUNIS DOYEN)

AMRI Ammar

Gouverneur 2017-2018
(Club Tunis ENNASR)

BESBES Myriam Lilia

Gouverneur 2016-2017
(Club Tunis ALYSSA)

Mohamed DAMAK

Gouverneur 2015-2016
(Club Tunis EL MANZAH)

amouri bader

Gouverneur 2014-2015
(Club Sfax THYNA)

regaya bouraoui

Gouverneur 2013-2014
(Club Tunis EL MENZAH)

bouraoui jelil

Gouverneur 2012-2013
(Club Tunis DOYEN)

ben cheikh mohamed

Gouverneur 2011-2012
(Club LA SOUKRA)

Hassine Nadia

Gouverneur 2010-2011
(Club Tunis CARTHAGO)

ezzaouia Chedly

Gouverneur 2009-2010
(Club Tunis LE BELVEDERE)

ben jemaa mohamed

Gouverneur 2008-2009
(Club Sfax SIDI MANSOUR)

ben youssef ennouri

Gouverneur 2007-2008
(Club Tunis DOYEN)

Elloumi Rejeb

Gouverneur 2006-2007
(Club Tunis EL MENZAH)

kamoun Mohamed moncef

Gouverneur 2005-2006
(Club Sfax DOYEN)

MZAh Taoufik

Gouverneur 2004-2005
(Club Tunis LE BELVEDERE)

FEU Benouda Ali

Gouverneur 2003-2004
(Club Sidi Bou Saïd)

Toumi habib

Gouverneur 2002-2003
(Club SFAX DOYEN)

KLAA marie France

Gouverneur 2001-2002
(Club Tunis Carthage El Kahena)

hassine walid

Gouverneur 2000-2001
(Club Tunis LA SOUKRA)

chaabouni mohamed nejib

Gouverneur 1999-2000
(Club Sfax Thyna)

kefi abderrazek

Gouverneur 1998-1999
(Club Tunis CARTHAGE)

chaouch mansour mahmoud

Gouverneur 1997-1998
(Club Tunis LE BELVEDERE)

benelfoul hakim

Gouverneur 1996-1997
(Club Tunis DOYEN)

chaabouni habib

Gouverneur 1994-1996
(Club Tunis EL MENZAH)

farza moncef

Gouverneur 1993-1994
(SIDI BOU SAID)

FEU mlaiki ammar

Gouverneur 1990-1991
(Club Tunis CARTHAGE)

djemal abdelfattah

Gouverneur 1988-1989
(Club Tunis EL MENZAH)

Ben Cherifa Ridha

Gouverneur 1986-1987
(Club SOUSSE)

Bouzguenda Radouane

Gouverneur 1984-1985
(Club Tunis CARTHAGE)

ben salah abdelkader

Gouverneur 1982-1983
(Club Tunis CARTHAGE)

fourati mouhamed

Gouverneur 1980-1981
(Club SFAX DOYEN)

chenik mustapha

Gouverneur 1978-1979
(Club Tunis CARTHAGE)

bahri slaheddine

Gouverneur 1972-1973
(Club Tunis DOYEN)